Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/13475,Projekt-uchwaly-wsprawie-przyjecia-Programu-opieki-nad-zwierzetami-bezdomnymi-or.html
2022-01-24, 12:24

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Poświętne”.

Metadane

Data publikacji : 21.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Barbara Wilczak
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Ryszawa

Opcje strony