Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/12104,Projekt-uchwaly-w-sprawie-zmiany-uchwaly-w-sprawie-Wieloletniej-Prognozy-Finanso.html
2022-01-18, 02:40

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2017-2027.

Metadane

Data publikacji : 14.06.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Marcinkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Jerzak

Opcje strony