Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/12100,Projekt-uchwaly-w-sprawie-wyrazenia-zgody-na-ustanowienie-nieodplatnej-i-nieogra.html
2022-01-19, 02:01

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na działce o nr ew. 111/1, obręb Dąbrowica na rzecz Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, w związku z nabyciem prawa użytkowania wieczystego przez Gminę Poświętne od Polskich Kolei Państwowych S.A.

Metadane

Data publikacji : 14.06.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wioletta Wytrykus
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Jerzak

Opcje strony