Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/12099,Projekt-uchwaly-zmieniajacej-Uchwale-Nr-XX1622017-Rady-Gminy-Poswietne-z-dnia-31.html
2022-01-19, 02:41

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XX/162/2017 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Poświętne.

Metadane

Data publikacji : 14.06.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wioletta Wytrykus
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Jerzak

Opcje strony