Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/11477,Projekt-uchwaly-zmieniajacej-uchwale-Nr-XIII1012016-Rady-Gminy-Poswietne-z-dnia-.html
2022-01-17, 04:59

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIII/101/2016 Rady Gminy Poświętne z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem.

Metadane

Data publikacji : 17.02.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grażyna Prostko
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Jerzak

Opcje strony