Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/11168,Projekt-uchwaly-w-sprawie-ustalenia-wykazu-wydatkow-budzetu-Gminy-Poswietne-niew.html
2022-01-24, 11:36

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Poświętne niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.

Metadane

Data publikacji : 14.12.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Marcinkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Jerzak

Opcje strony