Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/projekty-uchwal/10433,Projekt-uchwaly-w-sprawie-wzoru-deklaracji-o-wysokosci-oplaty-za-gospodarowanie-.html
2022-01-24, 11:39

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz w sprawie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektron

Metadane

Data publikacji : 22.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wioletta Wytrykus
Osoba udostępniająca informację:
Dorota Gawryś

Opcje strony