Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/profilaktyka-uzaleznien/gminny-program-pirpaipn/11539,Gminny-Program-Profilaktyki-i-Rozwiazywania-Problemow-Alkoholowych-oraz-Przeciwd.html
25.06.2024, 00:56

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Poświętne na 2017 rok

Metadane

Data publikacji : 07.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
GKRPA
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony