Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/prawo-miejscowe/zarzadzenia/rok-2021/23323,ZARZADZENIE-NR-952021-WOJTA-GMINY-POSWIETNE-z-dnia-15-grudnia-2021r-w-Sprawie-sp.html
27.05.2024, 12:00

ZARZĄDZENIE NR 95/2021 WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE z dnia 15 grudnia 2021r. w Sprawie sposobu ustalania i wysokości prewspółczynnika proporcji opartego o rzeczywiste ilości m* dostarczanej wody dla wydatków związanych z działalnością w zakresie dostarczania wody, tj. dla wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z infrastrukturą wodociągową do stosowania w Urzędzie Gminy Poświętne i jednostkach organizacyjnych Gminy Poświętne.

Metadane

Data publikacji : 16.12.2021
Obowiązuje od : 15.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sylwester Niźnik
Osoba udostępniająca informację:
Jerzy Kieś

Opcje strony