Urząd Gminy Poświętne

ZARZĄDZENIE Nr 9/2020 WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Poświętne za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Poświętne

Metadane

Data publikacji : 30.03.2020
Data modyfikacji : 24.04.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sylwester Niźnik
Osoba udostępniająca informację:
Jerzy Kieś
Osoba modyfikująca informację:
Jerzy Kieś

Opcje strony

do góry