Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/prawo-miejscowe/zarzadzenia/rok-2018/14905,Zarzadzenie-Nr-452018-Wojta-Gminy-Poswietne-z-dnia-30-listopada-2018-r-w-sprawie.html
2023-06-11, 03:43

Zarządzenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Poświętne z dnia 30 listopada 2018 r w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Poświętne

Metadane

Data publikacji : 04.12.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Ryszawa

Opcje strony