Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/prawo-miejscowe/zarzadzenia/rok-2017/13058,Zarzadzenie-Nr-542017-Wojta-Gminy-Poswietne-z-dnia-20122017-r-w-sprawie-zmiany-u.html
2023-06-11, 02:47

Zarządzenie Nr 54/2017 Wójta Gminy Poświętne z dnia 20.12.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.

Metadane

Data publikacji : 21.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Marcinkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Ryszawa

Opcje strony