Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/prawo-miejscowe/zarzadzenia/rok-2017/13056,Zarzadzenie-Nr-532017-Wojta-Gminy-Poswietne-z-dnia-14122017-r-w-sprawie-zmiany-u.html
25.06.2024, 22:46

Zarządzenie Nr 53/2017 Wójta Gminy Poświętne z dnia 14.12.2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 r.

Metadane

Data publikacji : 21.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Marcinkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Ryszawa

Opcje strony