Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/prawo-miejscowe/zarzadzenia/rok-2016/10819,Zarzadzenie-Nr-412016-Wojta-Gminy-Poswietne-z-dn-22092016-w-spr-zmiany-skladu-os.html
25.06.2024, 23:05

Zarządzenie Nr 41/2016 Wójta Gminy Poświętne z dn. 22.09.2016 w spr. zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz zmiany Zarządzenia Nr 25/2016 w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego

Metadane

Data publikacji : 22.09.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jan Cymerman
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony