Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/prawo-miejscowe/zarzadzenia/rok-2016/10497,Zarzadzenie-Nr-222015-Wojta-Gminy-Poswietne-z-dnia-27062016-r-w-sprawie-zmiany-z.html
26.06.2024, 00:14

Zarządzenie Nr 22/2015 Wójta Gminy Poświętne z dnia 27.06.2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 19/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 r.

Metadane

Data publikacji : 29.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Marcinkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Ryszawa

Opcje strony