Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/prawo-miejscowe/zarzadzenia/rok-2016/10480,Zarzadzenie-Nr-202016-Wojta-Gminy-Poswietne-z-dnia-24-czerwca-2016-roku-w-sprawi.html
25.07.2024, 08:10

Zarządzenie Nr 20/2016 Wójta Gminy Poświętne z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Poświętnem

Metadane

Data publikacji : 24.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Lech Sędek
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Ryszawa

Opcje strony