Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/prawo-miejscowe/zarzadzenia/rok-2015/9510,Zarzadzenie-Nr-622015-Wojta-Gminy-Poswietne-z-dnia-30112015-r-w-sprawie-zmiany-u.html
2023-06-11, 03:51

Zarządzenie Nr 62/2015 Wójta Gminy Poświętne z dnia 30.11.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r.

Metadane

Data publikacji : 10.12.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Marcinkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Ryszawa

Opcje strony