Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/prawo-miejscowe/zarzadzenia/rok-2015/9313,Zarzadzenie-Nr-562015-Wojta-Gminy-Poswietne-z-dnia-02112015-r-w-sprawie-zmiany-s.html
25.07.2024, 09:48

Zarządzenie Nr 56/2015 Wójta Gminy Poświętne z dnia 02.11.2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz zmiany Zarządzenia Nr 25/2012 w sprawie powołania i składu Zespołu Interdyscyplinarnego

Metadane

Data publikacji : 10.11.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Ryszawa

Opcje strony