Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/prawo-miejscowe/zarzadzenia/rok-2014/7207,Zarzadzenie-Nr-582014-Wojta-Gminy-Poswietne-z-dnia-18112014-r-w-sprawie-zmiany-u.html
2023-06-11, 02:49

Zarządzenie Nr 58/2014 Wójta Gminy Poświętne z dnia 18.11.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 r.

Metadane

Data publikacji : 26.11.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Marcinkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Ryszawa

Opcje strony