Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/prawo-miejscowe/zarzadzenia/rok-2014/5585,Zarzadzenie-Nr-12014-Wojta-Gminy-Poswietne-z-dnia-15012014-r-w-sprawie-zmiany-uc.html
25.07.2024, 09:40

Zarządzenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Poświętne z dnia 15.01.2014 r. w sprawie zmiany uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne na lata 2014 - 2025

Metadane

Data publikacji : 20.01.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Marcinkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Ryszawa
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Ryszawa

Opcje strony