Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/prawo-miejscowe/zarzadzenia/rok-2012/4239,Zarzadzenie-Nr-482012-Wojta-Gminy-Poswietne-z-dnia-31122012r-w-sprawie-powolania.html
2021-09-18, 16:27

Zarządzenie Nr 48/2012 Wójta Gminy Poswiętne z dnia 31.12.2012r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej

Metadane

Data publikacji : 03.01.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Marcinkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Ryszawa

Opcje strony