Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/prawo-miejscowe/zarzadzenia/rok-2012/4221,Zarzadzenie-Nr-462012-Wojta-Gminy-Poswietne-z-dnia-28122012r-w-sprawie-przeprowa.html
2021-09-19, 00:24

Zarządzenie Nr 46/2012 Wójta Gminy Poswiętne z dnia 28.12.2012r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania komisji inwentaryzacyjnej

Metadane

Data publikacji : 02.01.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zgórska
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Ryszawa

Opcje strony