Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/prawo-miejscowe/zarzadzenia/rok-2012/4142,Zarzadzenie-Nr-452012-Wojta-Gminy-Poswietne-z-dnia-03122012r-w-sprawie-zmiany-w-.html
2021-09-19, 01:36

Zarządzenie Nr 45/2012 Wójta Gminy Poswiętne z dnia 03.12.2012r. w sprawie zmiany w uchwały budżetowej na 2012 r.

Metadane

Data publikacji : 04.12.2012
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Marcinkiewicz
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Ryszawa

Opcje strony