Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/prawo-miejscowe/zarzadzenia/rok-2012/4055,Zarzadzenie-Nr-442012-Wojta-Gminy-Poswietne-z-dnia-15112012r-w-sprawie-zmiany-w-.html
2022-09-30, 17:37

Zarządzenie Nr 44/2012 Wójta Gminy Poswiętne z dnia 15.11.2012r. w sprawie zmiany w uchwały budżetowej na 2012 r.

Metadane

Data publikacji : 15.11.2012
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Godlewska
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Ryszawa

Opcje strony