Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/prawo-miejscowe/zarzadzenia/rok-2012/4054,Zarzadzenie-Nr-432012-Wojta-Gminy-Poswietne-z-dnia-14-listopada-2012-r-w-sprawie.html
2022-09-30, 18:42

Zarządzenie Nr 43/2012 Wójta Gminy Poświętne z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2013-2022 i projektu uchwały Budżetu Gminy Poświętne na 2013 r.

Metadane

Data publikacji : 15.11.2012
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Godlewska
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Ryszawa

Opcje strony