Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/prawo-miejscowe/zarzadzenia/rok-2012/3898,Zarzadzenie-Nr-392012-Wojta-Gminy-Poswietne-z-dnia-17092012r-w-sprawie-zmiany-w-.html
2021-09-18, 15:07

Zarządzenie Nr 39/2012 Wójta Gminy Poswiętne z dnia 17.09.2012r. w sprawie zmiany w uchwały budżetowej na 2012 r.

Metadane

Data publikacji : 18.09.2012
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Ryszawa

Opcje strony