Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/prawo-miejscowe/zarzadzenia/rok-2012/3869,Zarzadzenie-Nr-362012-Wojta-Gminy-Poswietne-z-dnia-5092012r-w-sprawie-zatwierdze.html
2021-10-24, 07:22

Zarządzenie Nr 36/2012 Wójta Gminy Poswiętne z dnia 5.09.2012r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Metadane

Data publikacji : 07.09.2012
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Ryszawa

Opcje strony