Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/prawo-miejscowe/zarzadzenia/rok-2012/3759,Zarzadzenie-Nr-262012-Wojta-Gminy-Poswietne-z-dnia-16072012r-w-sprawie-zmiany-w-.html
2021-10-21, 13:56

Zarządzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Poswiętne z dnia 16.07.2012r. w sprawie zmiany w uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświętne na lata 2012-2018

Metadane

Data publikacji : 18.07.2012
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Ryszawa
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Ryszawa

Opcje strony