Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/prawo-miejscowe/zarzadzenia/rok-2012/3330,Zarzadzenie-Nr-52012-Wojta-Gminy-Poswietne-z-dnia-21022012-r-w-sprawie-powolania.html
2021-10-24, 07:14

Zarządzenie Nr 5/2012 Wójta Gminy Poświetne z dnia 21.02.2012 r. w sprawie powołania komisji w celu przeglądu wytworzonych materiałów zawierających informacje niejawne w Urzędzie Gminy Poświętne oraz Jednostkach Organizacyjnych Gminy

Metadane

Data publikacji : 06.03.2012
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Łukasz Ryszawa
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Ryszawa

Opcje strony