Urząd Gminy Poświętne

https://poswietne.bip-e.pl/pos/prawo-miejscowe/zarzadzenia/rok-2011/3025,Zarzadzenie-Nr-502011-Wojta-Gminy-Poswietne-z-dnia-12-grudnia-2011-roku-w-sprawi.html
27.05.2024, 01:28

Zarządzenie Nr 50/2011 Wójta Gminy Poświętne z dnia 12 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Poświetne na lata 2011 - 2018

Metadane

Data publikacji : 13.12.2011
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Maria Staszewska
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Ryszawa
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Ryszawa

Opcje strony