Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 54/08 w spr. powołania komisji do przeprowadzenia oceny dokumentacji niearchiwalnej

Zarządzenie Nr 54/2008

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 14 kwietnia 2008 roku

 

 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny dokumentacji niearchiwalnej

 

                   Na podstawie § 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie postępowania z dokumentacją, zasady jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 167, poz. 1375) Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się komisję do przeprowadzenia oceny dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu
21 października 2007 r
. w składzie:

 

1.    Przewodnicząca                   -        Marzanna Zagórska

2.    Członek                                -        Pelagia Wojdyna

3.    Członek                                -        Magdalena Stępień

 

§ 2

Zobowiązuję komisję do dokonania oceny dokumentacji niearchiwalnej i sporządzenia protokołu w terminie do 28.04.2008r.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

          Wójt

/-/ Jan Cymerman

Metadane

Data publikacji : 14.04.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry