Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie MNr 73/08 w spr. projektu uchwały budżetowej na 2009 r.

 

                                           ZARZĄDZENIE Nr73/2008                                                                                               
                                                          WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE
                  
z dnia 14 listopada 2008 r.
 
 
         w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2009 r.
 
 
 
         Na podstawie art. 179, 180 i 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. ) w związku z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) Wójt Gminy zarządza co następuje:
 
        
                                                         § 1
Przygotowany projekt uchwały budżetowej stanowiący załącznik do niniejszego
Zarządzenia wraz z informacją o stanie mienia komunalnego przedstawić:
 
1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce celem 
    zaopiniowania;
2) Radzie Gminy Poświętne.
 
        
                                                         § 2   
                                                                                                                                 
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .
 
 
Wójt
/-/ Jan Cymerman
 

 

Metadane

Data publikacji : 14.11.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jan Cymerman
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry