Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 66/2008 w spr. udzielenia upoważnienia Kier. GOPS

 

Zarządzenie Nr 66/2008
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 26 sierpnia 2008 r.
 
 
w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 
 
                   Na podstawie art. 4 ust. 3art.12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, , poz. 1378 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
1.      Upoważniam Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem do:
 
1)     prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do wydawania w tych sprawach decyzji;
2)     przeprowadzania wywiadu alimentacyjnego oraz odbierania oświadczenia majątkowego.
2.      Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem upoważniam Panią Edytę Orłowską do prowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego.
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 31 lipca 2008 roku.
 
 

Wójt

/-/ Jan Cymerman

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 26.08.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jan Cymerman
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry