Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie nr 63/08 ws pr. powołania komisji rekrutacyjnej

 

Zarządzenie Nr 63/08
Wójta Gminy Poświętne
Z dnia 05 sierpnia 2008 roku
 
 
 
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
 
 
 
         Na podstawie art. 3a ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1593 późn. zm.) ) w związku z § 3 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Poświętnem wprowadzonym Zarządzeniem Nr 8/06 Wójta Gminy Poświętne z dnia 20.02.2006r. zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
Powołuję komisję rekrutacyjną do wyłonienia kandydata na stanowisko ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych w składzie:
 
1.      Przewodniczący        – Jan Cymerman                  – Wójt Gminy
2.      Sekretarz komisji      – Marzanna Zagórska          –  Sekretarz Gminy
3.      Członek                     – Maria Staszewska             – Skarbnik Gminy
 
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Wójt
/-/ Jan Cymerman

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 05.08.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry