Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 60/08 w spr. powołania komisji rekrutacyjnej

Zarządzenie Nr 60/08

Wójta Gminy Poświętne

Z dnia 06 czerwca 2008 roku

 

 

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

 

         Na podstawie art. 3a ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1593 późn. zm.) ) w związku z § 3 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Poświętnem wprowadzonym Zarządzeniem Nr 8/06 Wójta Gminy Poświętne z dnia 20.02.2006r. zarządzam, co następuje:

 

§ 1 

Powołuję komisję rekrutacyjną do wyłonienia kandydata na stanowisko ds. budownictwa ogólnego i drogowego w składzie:

 

1.      Przewodniczący        – Jan Cymerman                  – Wójt Gminy

2.      Sekretarz komisji      – Marzanna Zagórska          – Sekretarz Gminy

3.      Członek                     – Maria Staszewska           – Skarbnik Gminy 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

/-/ Jan Cymerman

Metadane

Data publikacji : 06.06.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Jan Cymerman
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry