Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 47 w spr. powierzenia stanowiska dyrektora

Zarządzenie Nr 47 / 2007

Wójta Gminy w Poświętnem

z dnia 31.12.2007r.

 

w sprawie powierzenia Pani Agnieszce Pasiecznej stanowiska Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Poświętnem.

 

 

         Na podstawie art. 5c pkt 2 i art. 36a ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w związku z art. 36 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1 

Powierzam Pani Agnieszce Pasiecznejstanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Poświętnem od dnia 01 stycznia 2008r. do 31 sierpnia 2012r.

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od
01 stycznia 2008r.

 

 

Wójt

/-/ Jan Cymerman

 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 31.12.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Kruszewska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry