Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 39/07 w sprawie udzielenia upoważnienia Kier. GOPS do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

 

Zarządzenie Nr 39 /2007

Wójta Gminy Poświętne

z dnia  9 listopada  2007r.

 

w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem do  załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej

 

 

 Na podstawie art. 54 ust. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r.  Nr 210,  poz. 2135 z późn. zm) zarządzam, co następuje:

§ 1

 

Upoważniam Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poświętnem do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcy.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

           Wójt

/-/ Jan Cymerman

 

Metadane

Data publikacji : 09.11.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry