Urząd Gminy Poświętne

zarządzenie Nr 34/07 w spr. powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 34/07

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 28 września 2007 roku

 

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

            Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.[1]) Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje.

§ 1

 W wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007r., powołuje się obwodowe komisje wyborcze w składach osobowych określonych w załączniku do zarządzenia.

§ 2 

Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

           Wójt

/-/ Jan Cymerman

 

 Załącznik

do Zarządzenia Nr 34/07

Wójta Gminy Poświętne

z dn. 28.09.2007r.

 

Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Poświętne

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Międzylesiu

1.      Kielak Wioletta

2.      Kielczyk Eliza

3.      Laskowski Stanisław

4.      Ludwiniak Hanna

5.      Ludwiniak Sylwia

6.      Śledziewska Bożena

7.      Wojtyńska Bożena

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Poświętnem

1.      Boński Antoni

2.      Chacińska Agnieszka

3.      Górecki Zbigniew

4.      Kielczyk Angelika

5.      Kielczyk Monika

6.      Rusinek Antoni

7.      Staszewska Maria

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Nowych Ręczajach

1.      Bońska Ewa

2.      Ludwiniak Tomasz

3.      Maciążek Wiesława

4.      Paź Tadeusz

5.      Prostko Grażyna

6.      Strzałkowska Renata

7.      Wojtyńska Agnieszka

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Woli Ręczajskiej

1.      Banaszek Stanisław

2.      Bielicka Grażyna

3.      Chacińska Zenobia

4.      Dutkiewicz Stanisława

5.      Kalata Krzysztof

6.      Kruszewska Elżbieta

7.      Śliwa Judyta 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Zabrańcu

1.      Banaszek Czesław

2.      Kalata Marek

3.      Kuźnicki Jan

4.      Siwak Hanna

5.      Stempel Agata

6.      Wojtyńska Magdalena

7.      Wojtyński Dariusz                                                                         

Wójt

/-/ Jan Cymerman[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2001r. Nr 74, poz. 786, Nr 154, poz. 1802,
z 2002r. Nr 14, poz. 128, Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089, Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Nr 57, poz. 507,
Nr 130, poz. 1188, z 2004r. Nr 25, poz. 219, z 2005r. Nr 140, poz. 1173, z 2006 r. Nr 218, poz.1592
oraz z 2007r. Nr 112, poz. 766.

Metadane

Data publikacji : 28.09.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry