Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 27/07 w sprawie powołania Komisjii Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postepowania egzaminacyjnego dla nauczyciela

 

Zarządzenie Nr 27 / 2007

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 22 sierpnia 2007 roku

 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Na podstawie art. 9g ust. 2 i art. 91d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późń. zm.) Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla Pani Izabeli Malinowskiej

zatrudnionej w Szkole Podstawowej w Zabrańcu na stanowisku nauczyciela nauczania zintegrowanego, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

 

1.Elżbieta Kruszewska - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę- przewodniczący

2. Alicja Ryńska             -dyrektor szkoły

3. Wanda Zdanowicz    -ekspert w zakresie nauczania zintegrowanego

4. Renata Bakuła           -ekspert w zakresie nauczania zintegrowanego

 

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnej.

 

        Wójt

/-/ Jan Cymerman

Metadane

Data publikacji : 27.08.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Kruszewska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry