Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 23/07 w spr. powołania komisji do przeprowadzenia oceny dokumentacji niearchiwalnej

Zarządzenie Nr 23/07

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 20 czerwca 2007 roku

 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny dokumentacji niearchiwalnej

 

                Na podstawie § 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 roku w sprawie postępowania z dokumentacją, zasady jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 167, poz. 1375) Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:

 

§ 1

Powołuje się komisję do przeprowadzenia oceny dokumentacji niearchiwalnej z wyborów samorządowych w 2006 roku w składzie:

 

1.   Przewodnicząca              -       Marzanna Zagórska

2.   Członek                          -       Izabela Staszewska

3.   Członek                          -       Magdalena Stępień

 

§ 2

Zobowiązuję komisję do dokonania oceny dokumentacji niearchiwalnej i sporządzenia protokołu w terminie do 30.06.2007r.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

          Wójt

/-/ Jan Cymerman

Metadane

Data publikacji : 21.06.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry