Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 18/07 w spr. powierzenia P. K. Przyszewskiej funkcji dyr. Sz.P. w Nowych Ręczajach

 

Zarządzenie Nr 18 / 2007

Wójta Gminy w Poświętnem

z dnia 19.03.2007r.

 

w sprawie powierzenia Pani Katarzynie Przyszewskiej  funkcji pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Ręczajach.

         Na podstawie art. 5c pkt 2 i art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powierzam Pani Katarzynie Przyszewskiej  funkcję pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowych Ręczajach na czas zwolnienia lekarskiego i urlopu macierzyńskiego Pani Gabrieli Wilczak tj. od dnia 19 marca 2007r. do 31 sierpnia 2007r.

§ 2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 19 marca 2007r.

 

        Wójt

/-/ Jan Cymerman

 

 

Metadane

Data publikacji : 22.03.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Kruszewska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska Referat Oświaty

Opcje strony

do góry