Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 14/07 w spr. powierzenia P. Edycie Ludwiniak stanowiska dyr. SZ.P. w Wólce Dąbrowickiej

   Zarządzenie Nr 14
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 28.02.2007r.
 
 
 
 
w sprawie: powierzenia Pani Edycie Ludwiniak stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wólce Dąbrowickiej.
 
 
 
         Na podstawie art. 5c pkt 2 i art. 36a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w związku z art. 36 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje;
 
 
 
 
                                                       § 1
 
 
Powierzam Pani Edycie Ludwiniak stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wólce Dąbrowickiej od dnia 01 marca 2007 do dnia 31 sierpnia 2011r.
 
 
                                                   
                                                      § 2
 
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 01 marca 2007r.
 
           Wójt
/-/ Jan Cymerman

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 02.03.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Kruszewska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska Referat Oświaty

Opcje strony

do góry