Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 13/07 w spr. powierzenia P. Barbarze Piekut stanowiska dyr. Sz.P. w Turzu

   Zarządzenie Nr 13
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 28.02.2007r.
 
 
 
 
w sprawie: powierzenia Pani Barbarze Piekut stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Turzu.
 
 
 
         Na podstawie art. 5c pkt 2 i art. 36a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w związku z art. 36 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje;
 
 
 
 
                                                       § 1
 
 
Powierzam Pani Barbarze Piekut stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Turzu od dnia 01 marca 2007 do dnia 31 sierpnia 2011r.
 
 
                                                   
                                                      § 2
 
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 01 marca 2007r.
 
         Wójt
/-/ Jan Cymerman

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 02.03.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Kruszewska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska Referat Oświaty

Opcje strony

do góry