Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 8/07 w spr. powołania komisji w celu dokonaia kontroli dokumentacji niejawnej w Urzędzie Gminy Poświętne oraz jednostkach organizacyjnych

ZARZĄDZENIE Nr 8/2007
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 10 stycznia 2007 roku
w sprawie powołania komisji w celu dokonania kontroli rocznej dokumentacji niejawnej w Urzędzie Gminy Poświętne oraz Jednostkach Organizacyjnych Gminy


Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1
Na wniosek pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych wyznaczam komisję w składzie:
 
  1. Przewodniczący – Zbigniew Kołodziejski;
  2. Członek – Pelagia Wojdyna;
  3. Członek – Piotr Staniszewsk 
§ 2
Wyżej wskazana komisja dokona kontroli rocznej ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Poświętne oraz jednostkach Organizacyjnych Gminy.
 
 
§ 3
Komisja wskazana w § 1 do dnia 28 lutego 2007 r., przedstawi Wójtowi Gminy Poświętne protokół z przeprowadzonej kontroli.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
             Wójt
/-/ Jan Cymerman

Metadane

Data publikacji : 10.01.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zbigniew Kołodziejski
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska Pion ochrony inf. niejawnych

Opcje strony

do góry