Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 46/06 - niewykonanie prawa pierwokupu nieruchomości

 
Zarządzenie Nr 46 /2006
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 1 grudnia 2006 r.
 
 
 
w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości
 
 
 
   Na podstawie art. 109 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomości (Dz. U. z 2004r, Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r,  Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:
 
 
§1
 
        Z uwagi na brak w budżecie Gminy środków finansowych postanawia się nie wykonywać prawa pierwokupu do niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Ostrowik oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 263 o pow. 0,37 ha ( KW Nr 48326) w odniesieniu do której sporządzona została warunkowa umowa ( Rep. A 16326/2006) z dnia 17.11.2006r przez Katarzynę Janik notariusza z Kancelarii Notarialnej w Wołominie przy ul. Ogrodowej 8, pomiędzy Tomaszem i Agnieszką Stępień, a Ireneuszem Paszkowskim.
 
 
§2
 
       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
         Wójt
/-/ Jan Cymerman

Metadane

Data publikacji : 01.12.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Baeata Górecka
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry