Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 34/06 - powierzenie funkcji dyr. SP w Wólce Dąbrowickiej

Zarządzenie Nr 34 / 2006

Wójta Gminy w Poświętnem

z dnia 28.08.2006r.

w sprawie powierzenia Panu Pawłowi Ołdakowi funkcji pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wólce Dąbrowickiej

Na podstawie art. 5c pkt 2 i art. 36a ust. 4a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w związku z art. 36 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Powierzam Panu Pawłowi Ołdakowi funkcjępełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wólce Dąbrowickiej od dnia 01 września 2006r. do 28 lutego 2007r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 września 2006r.

Wójt

/-/ Jan Cymerman

Metadane

Data publikacji : 28.08.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Kruszewska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry