Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 25/06 - Plan Ochrony Informacji Niejawnych

ZARZĄDZENIE NR 25 / 2006
Wójta Gminy Poświętne
z dnia 24 lipca 2006 roku

w sprawie wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Poświętne oraz Jednostkach Organizacyjnych GminyNa podstawie art.18 ust. 1 i 4 pkt 5 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam i wprowadzam w życie Plan Ochrony Informacji niejawnych dla Urzędu Gminy Poświętne oraz Jednostek Organizacyjnych Gminy, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Nadzór nad realizacją i przestrzeganiem postanowień Planu Ochrony Informacji Niejawnych zlecam - pełnomocnikowi ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Poświętne.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

          Wójt
/-/ Jan Cymerman

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 24.07.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zbigniew Kołodziejski
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry