Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 23/06 - powołanie komisji do przeglądu dokumentów zawierających informacje niejawne

Zarządzenie Nr 23/06

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 26 czerwca 2006 roku

w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentów zawierających informacje niejawne w celu wybrakowania kwalifikujących się do zniszczenia oraz aktualizacji nadanych klauzul tajności

Na podstawie art. 21 ust. 1, art. 25 ust. 4 oraz art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.) Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję do dokonania przeglądu dokumentów zawierających informacje niejawne w celu wybrakowania kwalifikujących się do zniszczenia oraz aktualizacji nadanych klauzul tajności w niżej wymienionym składzie:

1. Przewodnicząca - Marzanna Zagórska

2. Członek - Zbigniew Kołodziejski

3. Członek - Pelagia Wojdyna

4. Członek - Piotr Staniszewski

§ 2

Komisja wymieniona w § 1 dokona przeglądu dokumentów niejawnych znajdujących się
w Urzędzie Gminy i archiwum zakładowym – zarówno otrzymanych jak też i wykonanych
w urzędzie w odniesieniu do których:

1) upływa określony w art. 25 ust. 3 ustawy o ochronie informacji niejawnych okres ochrony informacji niejawnych – 5 lat od daty wytworzenia – dla dokumentów oznaczonych klauzulą„poufne”, 2 lat od daty wytworzenia – dla dokumentów oznaczonych klauzulą„zastrzeżone”,

2) niezbędne jest przedłużenie okresu ich ochrony wobec konieczności dalszej ochrony informacji zawartych w tych dokumentach.

§ 3

Komisję zobowiązuję do opracowania protokołu z realizacji zadań związanych z przeglądem dokumentów zawierających informacje niejawne, zmiana klauzuli oraz zakwalifikowaniem dokumentów do brakowania (zniszczenia).

§ 4

Przeglądu i kwalifikacji dokumentów dokonać należy w terminie do 30 czerwca 2006 roku.

§ 5

Nadzór nad realizacją postanowień zarządzenia powierzam pełnomocnikowi do spraw ochrony informacji niejawnych.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

/-/ Jan Cymerman

Metadane

Data publikacji : 27.06.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry