Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 19/06 - powołanie komisji

Zarządzenie Nr 19/06

Wójta Gminy Poświętne

Z dnia 29 maja 2006 roku

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej

Na podstawie art. 3a ust. 3 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1593 późn. zm.) ) w związku z § 3 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Poświętnem wprowadzonym Zarządzeniem Nr 8/06 Wójta Gminy Poświętne z dnia20.02.2006r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję rekrutacyjną do wyłonienia kandydata na stanowisko ds. wymiaru zobowiązań pieniężnych w Referacie Finansowym w składzie:

1. Przewodniczący – Jan Cymerman – Wójt Gminy

2. Sekretarz komisji – Marzanna Zagórska – Sekretarz Gminy

3. Członek – Maria Staszewska – Skarbnik Gminy

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

/-/ Jan Cymerman

Metadane

Data publikacji : 29.05.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry