Urząd Gminy Poświętne

Zarządzenie Nr 18/06 - ustalenie dnia wolnego

Zarządzenie Nr 18/06

Wójta Gminy Poświętne

Z dnia 24 maja 2006 roku

w sprawie ustalenia dnia 26 maja 2006 roku jako dnia wolnego od pracy

Na podstawie art. 129 k p (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) w nawiązaniu do stanowiska Rady Ministrów z dnia 16 maja 2006 roku w sprawie wykorzystania dnia 26 maja 2006 roku jako dnia wolnego od pracy, służby oraz zajęć szkolnych (M.P. Nr 34, poz. 373) zarządzam, co następuje:

§ 1

Celem umożliwienia pracownikom udziału w uroczystościach religijnych związanych z pielgrzymką Ojca Świętego w Warszawie ustalam dzień 26 maja 2006 roku dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy, GOPS i Gminnej Bibliotece Publicznej w Poświętnem.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

/-/ Jan Cymerman

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 24.05.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry